พบกับเราได้ที่งาน SMART KEY 4.0 Thailand Key Industry Revolution
กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอร์ฟแวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
       วันที่ 31 ต.ค. 2560 จังหวัดฉะเชิงเทรา(อุตสาหกรรมการผลิต)
       วันที่ 24 พ.ย. 2560 จังหวัดนครราชสีมา(อุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง)
       วันที่ 16 ม.ค. 2561 จังหวัดเชียงใหม่(อุตสาหกรรมการเกษตร)
       วันที่ 18 ม.ค. 2561 จังหวัดเชียงราย(อุตสาหกรรมการเกษตร)

บริการของเรา ด้านซอฟต์แวร์
       • บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้าในทุกๆแพลตฟอร์ม
       • บริการออกแบบ และพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจวัด และควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สารประกอบในอากาศ และอื่นๆ
       • บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล หุ่นยนต์ และสายพาน…

Engineering and Scientific Software
      Relational Syntax Statistic Analysis wasa software for verifying an idea of architect and civil engineer about areasconnectivity. This software could performed drawing on 2-dimensionalsor node graph. The software was developed using VB.NET and C# without any third-party tools orcalculations.

Farm Control
      Farm Control was the online/offline system control using embedded computer. Temperature and humidity of farm box and environment were monitored, plot and report offline. Online report were viewed via web-sites. Farming parameters such as temperature-humidity and lighting were both user-customized profile and typical online profile. ...

ABOUT US

team 1

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105544041406
เดิมเลขที่ (3)776/2544

อ่านแบบเต็ม
team 1

ประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

1. จำหน่ายตู้สวิทซ์บอร์ดแรงดันสุงและตู้คอนโทรลทุกชนิด
2. บริการตรวจเชคและงานด้านบำรุงรักษาตู้สวิทซ์บอร์ดทุกชนิด
3. จำหน่าย Cable Ladder, Cable Tray, Wire Way and Accessories
4. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานและสำนักงานทุกนิด
5. บริการต่อหัวหม้อแปลง
6. บริการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
7. รับเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
8. รับออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ PABX
9. รับออกแบบระบบ CCTV, MATV, Satellite Communication
10. รับออกแบบระบบ Sound System
11. รับออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่าย (Computer Network)
12. ออกแบบและสร้างซอร์ฟแวร์โซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า


อ่านแบบเต็ม
team 1

ทีมงาน

ทีมงาน

1. ที่ปรึกษา นายศุภชัย วิศวกรสกาว
2. ผู้มีอำนาจลงนาม
   2.1 นายคมสัน กอชัชวาล
   2.2 นายมนตรี ชูศิลปเจริญ
3. ทีมวิศวกรและช่างเทคนิค


อ่านแบบเต็ม

เกี่ยวกับบริษัท

  • บริษัทจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  • ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105544041406
  • เดิมเลขที่ (3)776/2544

ประเภทธุรกิจ

1. จำหน่ายตู้สวิทซ์บอร์ดแรงดันสุงและตู้คอนโทรลทุกชนิด เช่น MDB, ATS, GCP, CAPACITOR BANK, LOAD BREAK PANEL, MPTOR CONTROL PANEL, LIGHTING CONTROL PANEL, MIMIC DIAGRAM CONTROL PANEL, TRANSFORMERS ENCLORSER
2. บริการตรวจเชคและงานด้านบำรุงรักษาตู้สวิทซ์บอร์ดทุกชนิด
3. จำหน่าย Cable Ladder, Cable Tray, Wire Way and Accessories
4. จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานและสำนักงานทุกนิด
5. บริการต่อหัวหม้อแปลง
6. บริการเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
7. รับเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
8. รับออกแบบติดตั้งระบบโทรศัพท์ PABX
9. รับออกแบบระบบ CCTV, MATV, Satellite Communication
10. รับออกแบบระบบ Sound System
11. รับออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่าย (Computer Network)
12. ออกแบบและสร้างซอร์ฟแวร์โซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า

ทีมงาน

1. ที่ปรึกษา นายศุภชัย วิศวกรสกาว
2. ผู้มีอำนาจลงนาม
  2.1 นายคมสัน กอชัชวาล
  2.2 นายมนตรี ชูศิลปเจริญ
3. ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคOUR SERVICEด้านงานก่อสร้าง

งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และอื่นๆ

• บริการงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบสุขาภิบาลครบวงจร
• บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• บริการงานตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตู้สวิทซ์บอร์ดทุกชนิด
• บริการงานติดตั้ง เคลื่อนย้ายบ้าน สำนักงาน และร้านค้าในรูปแบบน็อคดาวน์-คอนเทรนเนอร์

ด้านซอฟต์แวร์

• บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้าในทุกๆแพลตฟอร์ม
• บริการออกแบบ และพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจวัด และควบคุม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สารประกอบในอากาศ และอื่นๆ
• บริการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมแขนกล หุ่นยนต์ และสายพานลำเลียง

PORTFOLIO

7-ELEVEN เชียงคาน

more...
เซเว่น เชียงคาน
close

Cafe’ Amazon Central World

more...
Cafe’ Amazon Central World
close

ปตท. เชียงคาน

more...
ปตท. เชียงคาน
close

ปั่นชมเมือง เชียงใหม่ RFID Project

more...
ปั่นชมเมือง เชียงใหม่ (RFID Project)
close

Farm Monitoring System (FMS)

more...
Farm Monitoring System (FMS)
close

Scale & Database System (SDS)

more...
Scale & Database System (SDS)
close

ลูกค้าของเรา

NEWS

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการซอร์ฟแวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก

more...
SMART KEY 4.0 Thailand Key Industry Revolution
close

พบกับเราได้ที่งาน SMART KEY 4.0 Thailand Key Industry Revolution
ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 (อุตสาหกรรมการผลิต)
   โรงแรมซันไรส์ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (อุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง)
   โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 มกราคม 2561
   โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่(อุตสาหกรรมการเกษตร)
วันที่ 18 มกราคม 2561
   โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย(อุตสาหกรรมการเกษตร)

Bangkok Makerthon 2017

more...
Bangkok Makerthon 2017
close

มาประดิษฐ์ผลงานด้วย NETPIE เพื่อตอบโจทย์ Smart City พร้อมชิงรางวัลที่ 1 ถึงหนึ่งแสนบาท และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Makerthon กับเหล่าเมกเกอร์ในอาเซียน ลงทะเบียนสมัครได้แล้ววันนี้ - 24 กันยายน 2560 สมัครที่นี่

CONTACT US

บริษัท เอ็นเนอร์จีทิค อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ 11/1 ซอยเพชรเกษม79 แยก6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
โทร. 08-6341-7704 , 08-6327-5859
E-mail : energetic_corp@yahoo.com